Business

TRINTRIN banner (1)

Vi tilbyder

WORKSHOP
OM KREATIVTET og HJERNEFORSKNING

Vidste du, at vi kun bruger 2% af vores hjernekapacitet, når vi forsøger at regne ting ud?
Eller at vores idéer opstår i vores ubevidste tanker?

Hvis ikke, så få en workshop om hjernen, kreativitet og strategiudvikling

Find 3 timer
Det er godt givet ud både for den enkelte og for virksomheden.

I får ny viden om innovation og kreativitet, om strategi, ledelse og hjerners funktioner.
Det er lærerigt og sjovt.

Udover konkret ny viden, får I en workshop, hvor alle aktiveres, trænes i at tænke på nye måder, får idéer op af skuffen og i fællesskab bliver bedre til at arbejde med strategiske forandringsprocesser.

At skabe innovative forandringsforløb er et krav de fleste steder i dag. 

Men hvis det skal lykkes, kræver det at alle hjerner og mennesker får deres kreative kompetencer sat i spil.

Alle kan tænke og arbejde kreativt og nyskabende indenfor deres specialer og i samarbejde med andre.

Det kan være svært, men det kan trænes, så I oplever “un-freeze” og transformation i jeres virksomhed.

Skriv til os, og vi sammensætter et program, der passer til jeres virksomhed, og med formål og indhold, der giver mening for jer.

Foredag, workshop eller længere udviklingsforløb. 

Hjerners dynamik i organisationsstrukturen
Vi tilbyder foredrag, workshops og udviklingsforløb om enaktiv ledelse, moderne, strategiudvikling, innovation og kreativitet for hele jeres virksomhed eller afdelinger.

Som konsulenter arbejder vi med udgangspunkt i den seneste neuroforskning og med de mest effektive ledelsesstrategier.

Vi tilbyder oplæg, workshops og udviklingsforløb, og forklarer hvorfor nogle strategier lykkes og andre ikke.
Hvorfor medarbejdernes viden og kreativitet er afgørende i den forbindelse, hvordan kommunikationsformer og arbejdskultur er bestemmende for resultater i performancesamfundet, og hvordan I skaber et sundt følgeskab og arbejdsmiljø.

Vi arbejder med alle personalelag, og kan tilpasse foredrag og workshops til den målgruppe, I ønsker. Topledelse, mellemledere, frontpersonale eller en blanding.

Vi kommer gerne ud til et gratis og uforpligtende møde, hvor rammer, formål og muligheder kan drøftes.

ØVRIGE FORLØB

 • Personaledage
 • Mental sundhed
 • Foredrag om hjerneforskning, kreativitet og virksomhedsudvikling
 • Ledelseswebinar
 • Strategiudvikling
 • Enaktiv organisationsudvikling
 • Idégenerering
 • Innovationsforløb
 • Ledelsessparring
 • Personaleudvikling
 • Andre forløb kan aftales
 

Hvorfor gøre det?

HVORFOR
skal vi arbejde med kreativitet?

At få udarbejdet en innovativ forandringsproces og aktiveret kreative potentialer hos medarbejdere og ledere øger:

 • virksomheders tilpasningsevne
 • udarbejdelse af visionære produkter
 • sunde arbejdsformer
 • succesfuld ledelse, der skaber naturligt følgeskab
 • mental sundhed
 • effektivitet
 • engagement
 • arbejdsglæde
 • succesfuld strategiudvikling, der skaber stabilitet i en omskiftelig verden.

Psssst – og så giver det færre sygedage……

Systematisk og strategisk arbejde med eksperimenter og kreativitet lønner sig!

 

Skræddersyet forløb til jer

Pris og varighed aftales

Gør strategi til markedsføring

Skræddersyet forløb til jer

Har I en strategi 

1) I kan huske?
2) Alle arbejder efter?
3) Er tydelig for jeres kunder?
4) Viser, hvad I står for?

Hvis ikke, så grib chancen for at få kreativitet og enkelthed til at være centralt i jeres strategi.

At arbejde kreativt betaler sig

TrinTrin arbejder med forretnings- og organisationsudvikling. 

Vi hjælper med at sætte idéer fri og at få alle hjerne i spil i virksomheden.
Vi arbejder for mentalt sunde virksomheder, hvor lederne kan løsne tøjlerne og anstrenge sig mindst muligt, og hvor medarbejdernes viden og kreativitet skaber øget produktion, innovation og et sundt arbejdsmiljø, præget af skabertrang og stolthed.
Vi arbejder med strategiudvikling, som en del af hele virksomheden, så visioner og mål bliver tydelige både internt og eksternt, og ikke samler støv på hylden.

Forventninger og krav

Med udgangspunkt i jeres virksomheds tradition, situation og behov, hjælper vi med udviklingen af strategier fra topledelse til medarbejdere og kunder. Vi sørger for sammenhæng og helhed og sørger for, det ender med et unikt produkt, som I er stolte af.
Vi kan samle op og skrive det for jer eller I kan selv gøre det efter forløbet.

Enkelt og brugbart produkt

 I ender med et enkelt og tydeligt produkt, der gør jeres virksomhed synlig og som præsenterer alle jeres fagligheder og det essentielle ved jeres produkter.

I skiller jer ud fra mængden og formidler JERES unikke kvaliteter.

Ny energi mod fremtiden

I kommer ud af forløbet med øje for nye muligheder,  fornyet viden og indsigt i jeres virksomhed og omverden – klar til at tage fat med ny energi og sikre skridt mod fremtiden.

Hvorfor hjerneforskning?

Alle virksomheder og organisationer udgøres af mennesker.

Er jeres virksomhed lige så klog som alle de ansatte hjerner?
Eller er der mon viden og kompetencer, du overser?

Vi er afhængige af, at vores hoveder fungerer godt. Derfor er det relevant at kende til tænkningsformer og den nyeste tilgang til neuroforskning. 

Viden om hjernes dynamik kan bruges til at indrette organisationer hensigtsmæssigt, så der arbejdes med og ikke mod vores hjerners måde at fungere på.

Det kan vi fortælle rigtig meget om. Det er spændende, sjovt og relevant!

Skræddersyet forløb til jer

Pris og varighed aftales

Hvorfor kreativitet?

For os er kreativitet evnen til at få idéer omsat til handling.
Alle kan arbejde kreativt, hvis de rigtige betingelser er tilstede.

Det første, der skal til er at træffe beslutningen om at gå i gang. Det næste er mod til at turde prøve noget nyt.
Vi guider jer hele vejen.

Læs mere om kreativitet på

TrinTrin Creative

Hvordan arbejder vi?

Teori, praksis, hjerneforskning og kreativitet

VORES BAGGRUND

Vi bruger vores mangeårige erfaring indenfor markedsføring, ledelse og strategiudvikling, og arbejder med ledelsesteorier, hjerneforskning og kreativitet for at styrke virksomheders udvikling og stabilitet. 

Vi er eksperter indenfor politik, strategiudvikling, personligt lederskab og kreativitet, og vi får jer og jeres virksomhed til at arbejde på nye måder med alt det i kan, ved og står for. 

Jeres virksomhed

 

I BESTEMMER

Det hele bliver til i samarbejde med jer. Det er jeres virksomhed, traditioner og værdier, der er i centrum, og det er jeres fagligheder, der skal i spil. 

MED JER – IKKE FOR JER

Vi arbejder med jer og ikke for jer, og sørger for, at I får udarbejdet det indhold og forløb, der skal til, så I fremstår, som dem I er.

I kan også få udarbejdet konkrete PR-produkter, som vi i fællesskab finder frem til.

DET ER VI IKKE

Vi er ikke et reklamebureau, så hvis I har brug for nogle til at opdatere hjemmeside og lave SoMe opslag, skal I finde nogle andre.

FRA IDÉ TIL PRODUKT

Vi lover jer et seriøst forløb, der ender med et kreativt og brugbart produkt, så I er klar til nye energiske skridt mod fremtiden.

Gi’r I en kop kaffe?
Vi kommer gerne forbi til et helt uforpligtende møde, hvor vi kan høre om jeres virksomhed og snakke om forskellige muligheder.

Lad os mødes