Grafisk kommunikation

Vidste du, at vi afkoder billeder og tegninger 60.000 gange hurtigere end tekst?
At tegninger hurtigt danner overblik?
A
t du langt lettere sælger dine idéer med tegninger?

Grafisk facilitering

Har du svært ved at få dine budskaber igennem?
Vil du lære at formidle via enkle tegninger?
Vi kan lære dig det meste på en dag!

Når vi laver tegnede referater, oplæg til udviklingsprojekter eller tegninger af processer, er der langt større chance for at modtagerne tager godt imod projekterne.
Det gør de, fordi de hurtigt kan danne sig et overblik og forstå sammenhængene i projekterne.
Når du skal tegne projekterne, bliver du også selv nødt til at forholde dig til, hvad de allervigtigste elementer er, så det er dem, der kommer i fokus.
Det er en rigtig god idé både for projektet, for projektlederen og for deltagerne.
Vi underviser i helt simple tegneteknikker, hvor alle kan være med, uanset om man har svært ved at tegne en tændstikmand eller har tegnet hele sit liv.

Aktuelt arbejder vi med:

Hvad grafisk facilitering kan gøre for en arbejdsplads mentale sundhed.

Hvordan grafisk facilitering kan give gennemskuelighed og tydelighed i arbejdsopgaver og kommunikation.

Uddannelse af personale i tegneteknikker.

 

Visuel Mind Mapping

Visuel Mind Mapping er en metode, hvor man bruger tegninger, symboler og nøgleord til at skabe overblik over f.eks. opgaveportefølger, referater, taler, processer m.m.
Man dropper de lange to-do-lister og udarbejder et organisk skema, hvor der hele tiden kan tilføjes punkter og idéer, der hvor de passer ind.
Visuel Mind Mapping således med til at skabe nye idéer både undervejs i processer og i brainstormings.
Vi bruger det selv metoden både i udviklings- og innovationsprojekter og til at få de væsentligste pointer nedfældet fra bøger, møder m.m.

Visuel Mind Mapping er en del af grafisk facilitering, men er mere metodisk i forhold til strukturering.

Grafiske produkter

Har I en strategi, der virker?
Kan I huske den?
Arbejder I efter den?
Er den tydelig for jeres kunder/brugere?

Politikker, strategier og andre større dokumenter kan med fordel omdannes til pixibøger eller mindre produkter, som umiddelbart kan overskues.
Det er en fordel, hvis I ønsker at hele virksomheden kender jeres strategi og er i stand til at huske den.
Ofte kendes strategier kun af dem, der har udarbejdet dem.
Vi arbejder med strategiudvikling på en måde, så hele virksomheden er en del af arbejdet, men det kan være svært at huske det hele.
Derudover kan mange have brug for at synliggøre strategien, politikken eller det færdige projekt for bestyrelser eller kunder.
Det kan vi hjælpe med.
Vi udarbejder små pixiudgaver, der opsummerer indholdet og kan deles ud alene eller sammen med de endelige større udgivelser både internt og eksternt.

Aktuelt arbejder vi med:

Et større udviklingsprojekt, der skal ende med en pixibog, der skal synliggøre den kultur og de værdier, der fremover skal arbejdes med.