Kreativitet og innovation

Kreative mennesker

Må I lege og eksperimentere på arbejdspladsen?
Er der tid til det?
Får I opbakning til at prøve nyt af?

Når vi arbejder med kreativitet, arbejder vi med den enkeltes evne til at være kreativ og tænke nyt. Vi bruger forskellige øvelser, og giver viden om, hvordan og hvorfor muligheden for at være kreativ  giver fornyet glæde, stolthed og skaberkraft.

Vi kobler den seneste forskning og viden om hjerner med hverdagspraksis og hjælper med at skabe rum til kreativitet og eksperimenter.

Arbejdet med kreativitet udvikler vores hjerner, det udvikler os selv og det udvikler vores virksomheder.

Aktuelt arbejder vi med:

Workshops og foredrag i flere virksomheder, der giver viden om hjerne og kreativitet.

Onlineforløb, der gennem kreativitet bidrager til glæde, mod og nye tankemønstre under coronakrisen.

Personaleudvikling med fokus på kreativitet i hverdagen.

Innovative virksomheder

Arbejder du som leder mest med drift og økonomi?
Får jeres virksomhed øje på omverdenens krav og tendenser?
Vidste du, at vi kun bruger 2% af vores hjernekapacitet, når vi forsøger at regne ting ud?

Vi kan aldrig forudsige verden, men vi kan forberede os på forandringer. 
Der er mange begreber, der er i spil for organisationer og ledelser i dag. Man skal være omstillingsparat, robust, bæredygtig og måles på drift, økonomi og effektivitet set i forhold til lignende virksomheder og organisationer.

Men hvordan løses opgaverne på ny, og så man kommer forrest i toget?
Vi tror på, at en bevidst prioritering af kreativitet på arbejdspladsen medfører en innovativ arbejdsplads, der løser mange af de udfordring, vi står med i dag.
Hvis alle organisationens kreative hjerner sættes i spil – så findes løsningerne.

Aktuelt arbejder vi med:

Et innovationsprojekt, der skal gøre en hjemmepleje til foregangsmodel i landet med kreativitet og stolte og glade medarbejdere.

Foredrag og workshops om kreativitet og innovation som afgørende for udvikling af både mennesker og organisationer