Organisationsudvikling

Al vores arbejde med organisationsudvikling, lederudvikling, teamudvikling og strategiarbejde tager udgangspunkt i den antagelse, at ALLE i organisationen skal bidrage, se og ses og tages med i udviklings- og beslutningsprocesser. Vi arbejder med dynamiske og kreative processer, med teori og praksis, med meningsskabelse og eksperimenter, der giver dynamiske og innovative virksomheder med kreative og glade medarbejdere.
Det kan godt lade sig gøre!

Organisations - og kommunikationsudvikling

Giver den måde I har organiseret jer på mening?
Kan I træffe de rigtige beslutninger, og hvor lang tid tager det?
Får I den nødvendige viden?
Har I kontakt med den omgivende verden, der er med til at definere jeres mål?

Virksomheders og organisationers organisere sig på i forhold til kommunikationsveje, beslutningsprocesser, videndeling og samarbejdsformer har stor indflydelse på, hvordan organisationerne fungere, hvor godt medarbejdere og ledere præsterer og trives, om organisationen er stresset og om organisationen er i stand til at agere på de forandringer, der altid kommer. 
Vi mener, at det er afgørende, at man som organisation husker at stoppe op og kigge på sine vaner, strukturer og kulturer. 
Hvor er vi? Hvordan er vi kommet hertil? Hvor vil vi gerne hen?
Har vi det godt? Leverer vi det ønskede? Er de beslutninger vi træffer de rigtige osv.

Aktuelt arbejder vi med:

Forløb, der giver øget forståelse for kollegaer både som mennesker og som faglige eksperter

Forløb der skaber øget gennemsigtighed i kommunikation og enklere kommunikationsveje

Forløb der finder løsninger til medarbejdere, der har svært ved skriftlig kommunikation

Strategiudvikling

Har I en strategi, der virker?
Kan I huske den?
Arbejder I efter den?
Er den tydelig for jeres kunder/brugere?

Strategi er for alle
Vi mener, at strategiarbejde bør være en naturlig del af hele virksomheden, så visioner og mål bliver tydelige både internt og eksternt, så strategien lever og ikke samler støv på hylden.

Med udgangspunkt i de seneste teorier om strategi og dynamiske virksomheder, arbejder vi med hele virksomheder. Vi bruger viden, erfaringer og eksperimenter. Vi arbejder med tillid, roller, kommunikation og strukturer, der giver mulighed for at lederne kan løsne tøjlerne og anstrenge sig mindst muligt, og at medarbejdernes viden og kreativitet skaber øget produktion, innovation og en stolt og stærk virksomhedskultur.

Strategier og politikker kan være særdeles effektive værktøjer til at drive virksomheder de rigtige steder hen, men det kræver alles indsats, alles viden og alles idéer – ikke mindst dem, der har fingrene i mulden.

Aktuelt

Aktuelt arbejder vi med strategiudvikling i forhold til

  • øget arbejdsglæde og kvalitet i arbejdet hos plejepersonale

  • rolleafklaringer og værtsskabsrolle

  • udvikling af en innovationsstrategi for grøn omstilling

Det er jeres behov og udfordringer, vi hjælper jer til at finde løsninger på.
Vi arbejder sammen med jer og ikke for jer, og vi glæder os til at lære jer og jeres virksomhed at kende.

Teamudvikling

Har I de rigtige ombord i jeres teams?
Har I tydeliggjort forventningerne til jeres teams?
Findes der fællesskab og ejerskab til opgaverne i jeres teams?

Vi er af den overbevisning, at alle teams bør have muligheden for til at være velfungerende. Det kan lade sig gøre langt de fleste steder, men det kræver, at der gives plads til, at de enkelte teams får opmærksomhed, tid og hjælp til at få øje på de uhensigtsmæssigheder, der kan være i spil og opbakning fra ledelsen.

Ofte ser vi teams, der er låst fast i nogle kulturer, der måske stammer helt tilbage fra en tid, der kommer før det eksisterende team blev etableret, 
eller teams, hvor rolle- og magtfordelingen er uhensigtsmæssig.

Måske skal der nye kompetencer ind i teamet, måske, skal teamet flyttes et andet sted hen, have nye oplevelser eller sammensættes på ny.

Det gode team kan levere kontinuerligt med høj kvalitet, er åben for udvikling, passer på hinanden og har det sjovt og godt sammen.

Aktuelt arbejder vi med:

Arbejds- og rolleafklaring i teams.

Mod og stolthed i teams

Kulturforandringer i teams