Organisationsudvikling

Al vores arbejde med organisationsudvikling, lederudvikling, teamudvikling og strategiarbejde tager udgangspunkt i den antagelse, at ALLE i organisationen skal bidrage, se og ses og tages med i udviklings- og beslutningsprocesser. Vi arbejder med dynamiske og kreative processer, med teori og praksis, med meningsskabelse og eksperimenter, der giver dynamiske og innovative virksomheder med kreative og glade medarbejdere.
Det kan godt lade sig gøre!

Organisations - og kommunikationsudvikling

Giver den måde I har organiseret jer på mening?
Kan I træffe de rigtige beslutninger, og hvor lang tid tager det?
Får I den nødvendige viden?
Har I kontakt med den omgivende verden, der er med til at definere jeres mål?

Virksomheders og organisationers organisere sig på i forhold til kommunikationsveje, beslutningsprocesser, videndeling og samarbejdsformer har stor indflydelse på, hvordan organisationerne fungere, hvor godt medarbejdere og ledere præsterer og trives, om organisationen er stresset og om organisationen er i stand til at agere på de forandringer, der altid kommer. 
Vi mener, at det er afgørende, at man som organisation husker at stoppe op og kigge på sine vaner, strukturer og kulturer. 
Hvor er vi? Hvordan er vi kommet hertil? Hvor vil vi gerne hen?
Har vi det godt? Leverer vi det ønskede? Er de beslutninger vi træffer de rigtige osv.

Aktuelt arbejder vi med:

Forløb, der giver øget forståelse for kollegaer både som mennesker og som faglige eksperter

Forløb der skaber øget gennemsigtighed i kommunikation og enklere kommunikationsveje

Forløb der finder løsninger til medarbejdere, der har svært ved skriftlig kommunikation

Strategiudvikling

Har I en strategi, der virker?
Kan I huske den?
Arbejder I efter den?
Er den tydelig for jeres kunder/brugere?

Strategi er for alle
Vi mener, at strategiarbejde bør være en naturlig del af hele virksomheden, så visioner og mål bliver tydelige både internt og eksternt, så strategien lever og ikke samler støv på hylden.

Med udgangspunkt i de seneste teorier om strategi og dynamiske virksomheder, arbejder vi med hele virksomheder. Vi bruger viden, erfaringer og eksperimenter. Vi arbejder med tillid, roller, kommunikation og strukturer, der giver mulighed for at lederne kan løsne tøjlerne og anstrenge sig mindst muligt, og at medarbejdernes viden og kreativitet skaber øget produktion, innovation og en stolt og stærk virksomhedskultur.

Strategier og politikker kan være særdeles effektive værktøjer til at drive virksomheder de rigtige steder hen, men det kræver alles indsats, alles viden og alles idéer – ikke mindst dem, der har fingrene i mulden.

Aktuelt

Aktuelt arbejder vi med strategiudvikling i forhold til

  • øget arbejdsglæde og kvalitet i arbejdet hos plejepersonale

  • rolleafklaringer og værtsskabsrolle

  • udvikling af en innovationsstrategi for grøn omstilling

Det er jeres behov og udfordringer, vi hjælper jer til at finde løsninger på.
Vi arbejder sammen med jer og ikke for jer, og vi glæder os til at lære jer og jeres virksomhed at kende.

Ledersparring og lederudvikling

Har jeres ledelse med forståelse for alle led i organisationen?
Oplever du som leder naturligt følgeskab?
Er du afklaret med nutidens forventninger til ledelsesrollen?
Har I plads til eksperimenter og fejl?

Vi tror på at god ledelse er en af nøglerne til  dynamiske og virksomme arbejdspladser.
Vi arbejder med ledere, der står i forskellige problemstillinger og som ønsker at løfte deres lederskab.
Det kan være udfordringer med følgeskab eller følelsen af manglende gennemslagskraft.
Vi arbejder med rolleafklaring, med det personlige lederskab og med lederen som facilitator.
Vi tror på, at noget af det vigtigste for ledere i dag, er evnen til at se på udfordringerne fra mange vinkler og være i stand til at facilitere møder mellem mennesker på en konstruktiv måde. Der skal skabes forståelse for hinanden, mening for den enkelte og merværdi for virksomheden. God ledelse kombinerer efter vores overbevisning viden fra hele organisationen. Det kræver en ledelse, der tør slippe tøjlerne og tro på, at virksomhedens mange hjerne kan finde de bedste løsninger. Det skaber følgeskab, fællesskab og en dynamisk organisation. 

Aktuelt arbejder vi med:

Udvikling af fælles forståelse i en ledelsesgruppe for udvikling af frontpersonalet

Sparring til en ledelse om omorganisering af teams og disses evne til at arbejde servicemindede.

Sparring med ledelse om virksomhedens position i lokalområdet og gennemslagskraft i forhold til bestyrelse.

Teamudvikling

Har I de rigtige ombord i jeres teams?
Har I tydeliggjort forventningerne til jeres teams?
Findes der fællesskab og ejerskab til opgaverne i jeres teams?

Vi er af den overbevisning, at alle teams bør have muligheden for til at være velfungerende. Det kan lade sig gøre langt de fleste steder, men det kræver, at der gives plads til, at de enkelte teams får opmærksomhed, tid og hjælp til at få øje på de uhensigtsmæssigheder, der kan være i spil og opbakning fra ledelsen.

Ofte ser vi teams, der er låst fast i nogle kulturer, der måske stammer helt tilbage fra en tid, der kommer før det eksisterende team blev etableret, 
eller teams, hvor rolle- og magtfordelingen er uhensigtsmæssig.

Måske skal der nye kompetencer ind i teamet, måske, skal teamet flyttes et andet sted hen, have nye oplevelser eller sammensættes på ny.

Det gode team kan levere kontinuerligt med høj kvalitet, er åben for udvikling, passer på hinanden og har det sjovt og godt sammen.

Aktuelt arbejder vi med:

Arbejds- og rolleafklaring i teams.

Mod og stolthed i teams

Kulturforandringer i teams