Ledelse

Ledersparring og lederudvikling

Har du som leder forståelse for alle led i organisationen?
Oplever du som leder naturligt følgeskab?
Er du afklaret med nutidens forventninger til ledelsesrollen?
Har I plads til eksperimenter og fejl?

Vi tror på at god ledelse er en af nøglerne til  dynamiske og virksomme arbejdspladser.
Vi arbejder med ledere, der står i forskellige problemstillinger og som ønsker at løfte deres lederskab.
Det kan være udfordringer med følgeskab eller følelsen af manglende gennemslagskraft.
Vi arbejder med rolleafklaring, med det personlige lederskab og med lederen som facilitator.
Vi tror på, at noget af det vigtigste for ledere i dag, er evnen til at se på udfordringerne fra mange vinkler og være i stand til at facilitere møder mellem mennesker på en konstruktiv måde. Der skal skabes forståelse for hinanden, mening for den enkelte og merværdi for virksomheden. God ledelse kombinerer efter vores overbevisning viden fra hele organisationen. Det kræver en ledelse, der tør slippe tøjlerne og tro på, at virksomhedens mange hjerne kan finde de bedste løsninger – også de kreative, som I ikke havde regnet med. Det skaber følgeskab, fællesskab og en dynamisk organisation. 

Aktuelt arbejder vi med:

Udvikling af fælles forståelse i en ledergruppe for udvikling af frontpersonalet

Sparring til ledelse om omorganisering af teams og disses evne til at arbejde servicemindede.

Sparring med ledelse om virksomhedens position i lokalområdet og gennemslagskraft i forhold til bestyrelse.

Ledelsesudvikling kommunikationsstruktur og gennemsigtighed i organisationen bliver velfungerende.