Trine Dueholm og Trine Lerche Frøslev

Kreativitet i virksomhed

TrinTrin er en konsulent-virksomhed, der arbejder med udvikling af mennesker og organisationer.
Vi kombinerer vores professionelle erfaring med kunst og kultur, ledelse og organisationsudvikling.

Aktuelle projekter

Mental sundhed

KREATIVE WORKSHOPS

Forældre-møder

Kulturpolitik

Mental sundhed

Har I brug for hjælp til at få startet samtalen om mental sundhed?
Vi kan komme på besøg hos jer i 2 – 3 timer med kreative øvelser, viden og værktøjer om mental sundhed under overskriften “Har du leget med din hjerne i dag”. Det er sjovt og tankevækkende, giver nyt input til mental sundhed hos jer – og alle kan være med. Søg f.eks. om 10.000 kr. til et arrangement.

Kreative workshops

Vi kan byde på kreative workshops med lige den vinkel, I har brug for:
– Bliv f.eks.
 klogere på fremtidens møder – møder med energi, kreativitet og handling. Deltagerne vil opdage egen kreativitet blive sat i spil og afprøve mødeformer, hvor alle hjerner tænker sammen. 

Med grafisk facilitering lærer deltagerne at bruge tegninger til formidling – både dem, der har tegneerfaring og dem, der ikke har tegnet siden 3. klasse. Deltagerne får viden om, hvordan og hvornår hjernen kan tænke kreativt.

Vi arbejder konkret med idégenerering og evnen til at se på tingene på nye måder. Deltagerne får kreative værktøjer, lige til at tage med hjem til det gode møde. 

Ledelse i landbrug

“Kreativitet og mental sundhed i virksomhedsledelse” er et 1-årigt ledelsesprojekt med 3 store danske landbrug. Projektets formål er at klæde ledelserne på til at drive en virksomhed, hvor nutidens viden om kreativitet bruges som et værktøj til at sikre mental sundhed og handlekraft hos ledere og medarbejdere.
Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Involverende forældremøde

På en folkeskole arbejder vi med nytænkning af forældremøder.
Hvordan kan forældrene hjælpe med at skabe en god skole?
Hvordan ændrer vi formen fra orienteringsmøde til udviklingsmøde, hvor alle – uanset uddannelse, etnicitet, alder og erfaring kan være med?

Nytænkende kulturpolitik

Vi står for involverende processer – struktur, udvikling og eksperimenter – når politikere og forvaltninger skal skabe retning og ambitioner for en ny politik. For hvad mon borgere og erhvervsliv tænker? Hvordan får vi øje på de mange idéer og tanker i byen? Og hvordan finder vi sammen løsninger på de mange idéer?

Kreativitet kræver værktøj og plads

Alle kan arbejde kreativt, hvis de rette betingelser og værktøjer er til stede. Kreativitet skaber engagement og arbejdsglæde og med det følger muligheden for at få helt nye idéer og løse komplekse udfordringer. Vi hjælper med at få eksperimenter, kreativitet og nytænkning til at blive en naturlig del af arbejdslivet – struktureret og retningsgivende. 

Kreativitetsmentor Trine Dueholm

Trine Dueholm

td@trintrin.dk
Tlf.: +45 25 37 10 10

Contact TrinTrin

Ledelseskonsulent Trine Lerche Frøslev

Trine Lerche Frøslev

tlf@trintrin.dk
Tlf.: +45 81 35 30 36