Se vores cases

Kulturpolitik på en ny måde

VISIONÆR VELFÆRDSFORNYELSE 2021-23

“Sammen om Rødovre” er Rødovre Kommunes vision for velfærdsfornyelse, der er ambitiøs i forhold til måden borgere og erhvervsliv skal kunne bidrage til udviklingen af byen.

TrinTrin har faciliteret processen gennem 2 år. Vi har stået for mere end 10 workshops med borgere, politikere og erhvervsliv og faciliterede paneldebat på Rødovredagen 3/9-22, hvor borgmester Britt Jensen og antropolog Rane Willerslev debaterede kulturen i Rødovre.

Den nye kultur- og fritidspolitik skal være retningsgivende for udvikling af nye kulturelle fællesskaber ved, at de eksisterende fællesskaber åbner sig endnu mere. Formålet er at skabe et voksende kulturliv i hele Rødovre og for alle Rødovres borgere. 

Layout af politik

Kulturpolitik i farver og streger

I TrinTrin har vi fulgt udviklingen af kultur- og fritidspolitikken helt til dørs.

Vi har layoutet, tegnet og samlet hele politikken i en 24 siders publikation.

En del af tegningerne er af kunstværker i Rødovre Kommune.

Publikationen er tilgængelig på Rødovre Kommunes hjemmeside og i et antal trykte eksemplarer. 

Mental sundhed hos personalet på efterskole

Sejergaardens Musikefterskole er en højprofileret skole med musik og kreativitet i fokus. I 23/24 skal alle elever afslutte 10. årgang med anderledes prøveform. Samtidig har skolen fået ny leder, og det lægger op til et nyt arbejde med skolens profil og værdier.

En fælles udvikling på tværs af skolen

Det er en kulturforandring, der kræver mod og nye værktøjer til ledelse og personale og det er vigtigt at arbejde med den mentale sundhed undervejs, så et godt arbejdsmiljø er i fokus.

TrinTrin er projektleder og faciliterer hele forløbet. 
Projektet er støttet af Velliv Foreningen med 208.000 kr. fra puljen “Vores Arbejdsplads”. 

 

I er gode til at sætte ting i perspektiv

Medarbejder

IKEA

God info og fakta om mental sundhed

Medarbejder

Habitus

Møder på skolen,
du glæder dig til

Møllevangskolen i Aarhus har besluttet sig for at gøre forældremøderne til samlinger i klassen, hvor alle kan bidrage med gode idéer. Her kan forældre, lærere og pædagoger sammen skabe løsninger og aftaler, der gør skolelivet og klasserne mere velfungerende for eleverne.

Skolen har fået nye værktøjer til ledelse, lærere og pædagoger. Ud med enetale og foredrag – ind med workshops, udvikling og kreativitet.

Alle er en del af skolen, både forældre, lærere og pædagoger, og alle kan bidrage, så børnene får de bedste vilkår for et godt skoleliv.

FORLØB 2021-22

Hvordan kan eleverne hjælpe med at få forældrene med til møderne?
TrinTrin faciliterede en kickstart med hele personalet, som startede skoleåret på en ny måde. Nye samarbejdsformer, nye tanker og idéer og masser af ny energi boblede blandt de 60 ansatte. 

Vi har faciliteret efterårets forældremøder på 0., 4., 8. årgang og i specialklasserne med nye typer af invitationer og forløb ud fra givne dagsordenpunkter. Vi udviklede nye involverende og kreative arbejdsmetoder, som kan bruges fremover.

Forårets forældremøder på samme årgange skal i højere grad styres af personalet selv, og vi træder et skridt tilbage som sparringspartner. 

ROADMAP og VÆRKTØJSKASSE

Møllevangskolen ønsker, at forløbet forankres til 2 målgrupper:

1) Forældrene
Hvad kan de forvente, og hvad forventes?
Hvordan kan de bidrage med deres viden og idéer?
Hvordan afvikles forældremøderne og hvad er det for temaer, der tages op og drøftes igennem et skoleliv?

2) Personalet
Hvordan afvikles forældremøderne på en måde, så der etableres et fællesskab omkring klassen?
Hvilke værktøjer kan tages i brug?
Hvordan struktureres et godt møde?
Hvordan får vi øje på, hvor forældrene kan hjælpe?

Der udgives en roadmap og en “værktøjskasse med materialer og øvelser, der er enkle at tage i brug for personalet, og personalet uddannes i i højere grad at træde ind i rollen som proceskonsulenter til forældremøderne.

Den stolte hjemmepleje

Arbejdsglæden i Hvidovre Hjemmepleje er vigtig for borgerne.
Det har været udgangspunktet for en stort satsning, hvor kreativitet, fællesskab og faglighed er omdrejningspunktet for et kulturforandringsprojekt, der skal ramme alle 400 medarbejdere i Hvidovre Hjemmepleje.

Vi arbejder med strenge krav til sikkerhed, dokumentation og effektivitet, men derfor skal der alligevel være plads til at sætte idéer og eksperimenter i spil, som kan give merværdi for alle – både ansatte og borgere”,
Pernille Haaning, leder af Sygeplejen og Hjemmeplejen.

FORLØB OG FORANKRING 2021-22
12 ledere og et udviklingsteam har arbejdet med kunstneriske og kreative benspænd for at se og løse udfordringer på helt nye måder. Det har medført refleksioner og debatter om værdier og visioner, som efterfølgende er blevet udgivet i 2 pixibøger: 1 til lederne med guides til, hvordan værktøjerne kan tages i brug i dagligdagen og 1 til medarbejderne, der sætter fokus på vigtigheden af, at bruge hinanden, hjælpe hinanden tværfagligt og menneskeligt.

Hjemmeplejen har efterfølgende oprettet mindre teams i distrikterne, så medarbejderne bedre kan sparre med hinanden og så der kommer færrest muligt forskellige medarbejdere hjem til borgerne.

Snart skal alle lederne en tur i teatret. Nye oplevelser giver nye perspektiver og tanker. Det har vi alle brug for.

 

Ledelse i landbrug

Projektet “Kreativitet og mental sundhed i virksomhedsledelse” har fået sin helt egen side. Klik på knappen og læs mere. 

Kreativitetsmentor Trine Dueholm

Trine Dueholm

td@trintrin.dk
Tlf.: +45 25 37 10 10

Contact TrinTrin

Ledelseskonsulent Trine Lerche Frøslev

Trine Lerche Frøslev

tlf@trintrin.dk
Tlf.: +45 81 35 30 36