Ledelse i landbrug

Med støtte fra Velliv Foreningen skal ledelserne på 3 store landbrug: Kokkenborg, Go’Gris og Overgaard Gods arbejde med kreativitet og mental sundhed i et år. Projektet løber fra 1. februar 2022 til 1. februar 2023.

I projektet bliver kreativitet brugt som værktøj til udvikling af sunde mennesker i mandsdominerede produktionsbrancher, her specifikt landbrug.

Lederne skal arbejde med at få øje på og udvikle virksomhedens kreative kompetencer, der, når de sættes i spil, beviseligt øger trivsel, engagement og den mentale sundhed.

Støtte fra Velliv Foreningen

Projektet er støttet af Velliv Foreningen med 762.208 kr. 

Læs mere om projektet på Velliv Foreningens side

Fokusområder

Projektets formål er at sikre mental sundhed på i landbrug.
Der er 4 fokusområder:

1. Lederne
At skabe mentalt overskud og handlekraft
At give nye input og perspektiver på ledernes praksis

2. Medarbejderne
Gennem ledernes opkvalificering at styrke den mentale sundhed blandt medarbejderne. 

3. Ny viden og nye erfaringer
At tilføre lederne ny viden og nye værktøjer om kreativitet og mental sundhed

4. Nye løsninger og ny adfærd
At udarbejde løsninger på udfordringer og dilemmaer ifht. engagement, trivsel og mental sundhed.

Mænd og mental sundhed

Hvordan starter man samtalen om mental sundhed, hvis det aldrig før er sket? Hvordan skal vi få øje på udfordringer omkring mental sundhed, hvis der slet ikke tales om det?
Det er nogle af de spørgsmål lederne på de 3 landbrug skal udforske og finde løsninger på.

Pixibog og skilte

Forløbet afsluttes med udgivelse af en pixibog. Bogen kan bruges dels til fastholdelse af projektet hos de deltagende virksomheder og dels som inspiration i andre virksomheder.
Bogen udgives med overvægt af illustrationer, så den kan forstås af alle – også medarbejdere med få danskkundskaber.

De deltagende landbrug får også mulighed for at få produceret skilte, plakater eller lign. til virksomheden. Små virkemidler, der kan være med til at gøre en stor kulturforskel.

Videndeling

Landbrug & Fødevarer er sparringspartner i projektet.

Landbrug & Fødevarer er en erhvervsorganisation, hvis formål er at varetage fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for landmænd og fødevarevirksomheder. Sammen med Landbrug & Fødevarer kan TrinTrin sørge for erfarings- og videndeling om mental sundhed hos og til landmænd.

Landmænd kan hente værktøjer på landbrugsinfo.dk
Pointer, viden og værktøjer fra projektet vil kunne ved projektets slutning kunne hentes på landbrugsinfo.dk til gavn for flere landmænd, ledelser og landbrug.

Evaluering

Projektet følges og evalueres af Ineva, der har stor erfaring med at indsamle viden, der kan anvendes til organisatorisk udvikling.

Evalueringen har konkret fokus på at etablere:
1) Viden om virkningerne af kreativitet og mental sundhed i virksomhedsledelse med særligt
fokus på lederne og sekundært fokus på medarbejderne
2) Forklaringer på, hvad ved indsatsen der skaber virkningerne, og for hvem – eksempelvis om tilgangen er mere virkningsfuldt for nogle dele af målgruppen end for andre
3) Viden og input til forankring og forsat udvikling af projektet

Projektet tager afsæt i landbrug, men har mandsdominerede produktionsvirksomheder som fokus, hvorfor de opnåede erfaringer forventeligt vil kunne overføres til andre brancher.

Kreativitetsmentor Trine Dueholm

Trine Dueholm

td@trintrin.dk
Tlf.: +45 25 37 10 10

Kontakt TrinTrin

Ledelseskonsulent Trine Lerche Frøslev

Trine Lerche Frøslev

tlf@trintrin.dk
Tlf.: +45 81 35 30 36