Ydelser

Mennesker og virksomheder der virker

ORGANISATIONSUDVIKLING

Virksomheders og organisationers udvikling, vækst og velbefindende hænger nøje sammen med evnen til tilpasning til markeder og samfund. 
Vi arbejder med dynamikker, strukturer og organisationsformer, der understøtter denne tilpasning og sikrer stabile organisationer med sunde mennesker. 
Vi arbejder med ledelsesudvikling, teamudvikling, organisations- og kommunikationsstrukturer.

KREATIVITET/INNOVATION


Vidste du, at vi kun bruger 2% af vores hjernekapacitet, når vi forsøger at regne ting ud?
Kreativitet, forandringer, udvikling og innovation er krav i dag. Men hvordan gør vi?
Vi arbejder med alt fra store innovationsprojekter over flere år til enkle øvelser, der træner den enkeltes kreativitet. Arbejdet med kreativitet udvikler vores hjerner, det udvikler os selv og det udvikler vores virksomheder. 

MENTAL SUNDHED

Arbejdet med mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø, mental sundhed er ofte svært at tage hul på. Vi har udviklet sjove, informative og kreative forløb, der giver ledere og medarbejdere stolthed over deres fagligheder og viden om, hvad der skal til for at andre føler sig set, tør præstere og den mentale sundhed kan trives.

GRAFISK KOMMUNIKATION

Vi afkoder billeder og tegninger 60.000 gange hurtigere end tekst. Derfor er det en rigtig god idé at arbejde med grafisk kommunikation.
Vi omformer større dokumenter som strategier og politikker til let tilgængelige pixi-udgaver, der har stor effekt og tydelighed og underviser i forskellige grafiske discipliner.

HVORFOR
skal vi arbejde med kreativitet?

At få udarbejdet en innovativ organisationsstruktur, forandringsprocesser og aktiveret kreative potentialer hos medarbejdere og ledere øger:

  • virksomheders tilpasningsevne
  • udarbejdelse af visionære produkter
  • sunde arbejdsformer
  • succesfuld ledelse, der skaber naturligt følgeskab
  • mental sundhed
  • effektivitet
  • engagement
  • arbejdsglæde
  • succesfuld strategiudvikling, der skaber stabilitet i en omskiftelig verden.

Psssst – og så giver det færre sygedage……

Systematisk og strategisk arbejde med eksperimenter, kreativitet og innovation lønner sig!

Pris og varighed aftales