Om kreativitet

TRINTRIN Creative

Kreativitet er en skabende aktivitet. Det er den enkeltes evne til at skabe, at skabe nyt og se nye løsninger.

Innovation er bevidst prioritering på et ledelsesmæssigt plan. Det er en forandringskultur der medfører evnen til at føre idéer ud i praksis.

Hvis vi som mennesker skal arbejde kreativt eller som virksomheder innovativt er det første og det vigtigste der skal ske:

Træf beslutningen om, at arbejde innovativt og kreativt. 

Gør det i dag! Vi lover, det kan lykkes, hvis I vil! 


idéer og mod

Det kræver mod at prøve nyt.

At komme ud af busken med sine evner og idéer.
Hos os er I i trygge hænder. Vi guider jer hele vejen med opgaver, der passer til jer og jeres situation uanset om det handler om ledelsesmæssig strategiudvikling eller om at tage det første kreative skridt.

Skal vi kunne tegne?

Nej – I skal ikke kunne tegne!

Alle kan arbejde kreativt, det handler ikke om, om du kan tegne eller spille.
Men det kræver træning og de rette omstændigheder.

I får tusher i hånden – for det hjælper idéer, løsninger og struktur på vej.

I skal bruge jeres baggrund, jeres professionelle faglighed og jeres erfaringer.
I har masser af erfaring og viden I kan trække på.
Det er DET I skal bruge for at være kreative – ikke strikke eller tegne. 
Musikere kan improvisere, fordi de har øvet sig på deres instrument, og I kan improvisere inden for jeres felt!


Hvad kan kunst?

Kunst hjælper os med at få nye anskuelser af verden. 

Vi behøver ikke være kunstnere for at få glæde og gavn af oplevelserne.

Kunst og kultur er en kilde til at opleve nyt og skabe vanebrud.
Nye indtryk, ny viden og nye erkendelser er vigtige for, at vores hjerner danner nye mønstre og finder nye veje.

Kunst er identitetsskabende, bruges religiøst og politisk, kan være oplysende, provokerende, smukt, tankevækkende og fællesskabsdannende. 

Vi ved, at mennesker, der møder kunst og kultur er mere refleksive og bedre i stand til at spejle deres verden – og skabe mening i den – end andre.
SKRIV TIL OS


Trine Dueholm


Trine Lerche Frøslev